วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แนะนำสื่อการเรียนออนไลน์ Thai Cyber University.

สวัสดีครับ....วันนี้ผมจะมานำเสนอเว็บไซต์ที่น่าสนใจอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับ สำหรับผู้ที่ต้องการหาข้อมูล ความรู้เสริม เหมาะสำหรับ น้อง ๆ ในมหาวิทยาลัยทุกระดับชั้นเลยครับ  เว็บที่ว่านั้น คือเว็บของ โครงการ TCU (Thailand Cyber University Project) ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

 

TCU จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ที่จะประสานงานกับมหาวิทยาลัยและ สถาบันการศึกษาต่างๆ ในการจัดทำหลักสูตร online ร่วมกัน    มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา จะเป็นเจ้าของหลักสูตรและเป็นผู้อนุมัติปริญญาบัตร แก่นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา สามารถใช้ชุดวิชาบทเรียน online ในหลักสูตร ร่วมกัน ทั้งนี้ การให้บริการหลักสูตร online จะใช้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network: UniNet) ทีได้มีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาทั่วประเทศแล้ว

 

ขั้นตอนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ก็ไม่ยากครับ โดยเข้าถึงได้จาก URL : http://lms.thaicyberu.go.th/ หรือจะค้นหาจาก Google โดยใช้ Keyword : TCU ก็ได้ครับ

รูปที่ 1 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน TCU โดยค้นหาจาก Google